Kvantna stvarnost i svijest

Kvantna stvarnost i svijest
Kvantna stvarnost i svijest
Anonim

Na najdubljem nivou prirodnog svijeta nalazimo kvantno polje. Do sada se kvant smatra najmanjom jedinicom svjetlosti, električne energije ili druge energije koja može postojati. Na tom nivou nema čvrste materije, već su puke vibracije energije koje su poprimile određeni aspekt čvrstoće.

Kvantna fizika je pokazala da je sve što vidimo povezano beskonačnim, vječnim, neograničenim kvantnim poljima, svojevrsnom nevidljivom mrežom u kojoj je sva kreacija isprepletena, a granice svakog objekta su iluzije koje nam nameće naša ograničena percepcija.

Kvantna stvarnost i svijest
Kvantna stvarnost i svijest

Einstein je radio na jedinstvenoj teoriji polja, podržavajući ideju potpuno povezanog svemira, ali još uvijek nije bilo moguće demonstrirati cjelokupnu realnost kosmosa s jednom matematičkom formulom.

David Bohm, eminentni čovjek nauke u oblasti fizike, ostaje pri svom stavu o postojanju impliciranog poretka prisutnog u svim živim bićima i stvarima.

Rupert Shaldrake, engleski biolog, na osnovu koncepta morfogenetskih polja i morfološke rezonancije, pokušava objasniti proces u kojem se organizmi formiraju pod utjecajem sličnih morfoloških polja iz prošlosti i kako se znanje trenutno prenosi između članova iste vrste.

Ova otkrića i istraživanja dovela su do neizbježne promjene uviziju svijeta i u svijesti, jer omogućava umu da uhvati pravu dimenziju sebe, ne samo kao tijelo u prostoru i vremenu, već i kao neko ko je dio nečeg većeg, inteligentnog i sa snagom organizacije.

Postoje različiti načini za povezivanje sa ovim objedinjenim poljem; jedan od njih je kroz zvuk. Zvuk našeg glasa, koji predstavlja vibraciju, sposoban je urediti energetske neravnoteže našeg tijela. Pjevanje je, na primjer, vibracija, kao i molitva ili ponavljanje mantre, a sve su to izrazi koji imaju tendenciju vraćanja ravnoteže.

Nije tačno da sebe smatramo izolovanim organizmima u vremenu i prostoru, nego je svaki od njih kao ćelija čitavog Univerzuma, sa pravom da učestvuje u savršenoj kosmičkoj ravnoteži, uključujući savršeno zdravlje, jer unutar kosmičkog mudrost se nalazi u svakom od nas.

Za savest savremenog čoveka, bolest nije nužnost, već izbor. Ogromna većina bolesti je uzrokovana ljudskim djelovanjem; stoga, sve što je čovjek stvorio može sam uništiti.

Tek kada čovječanstvo shvati da smo jedinstveni i neponovljivi i važnost koju svako od nas ima da nastavi sa stvaranjem, svijet će moći prestati da bude ono što jeste da postane mjesto vrijedno dijeljenja.

Popularna tema