Porijeklo fosilnih goriva

Porijeklo fosilnih goriva
Porijeklo fosilnih goriva
Anonim

Trenutno, 90% energije koju trošimo dolazi iz fosilnih goriva, kao što su ugalj, nafta i prirodni gas; svi imaju zajedničko porijeklo od životinja i biljaka koje su živjele na našoj planeti prije više miliona godina.

Petroleum
Petroleum

Prvobitni izvor energije povezan sa ovim gorivima je energija sunca, koja, udarom u zelene biljke i procesom fotosinteze, pretvara ugljični dioksid iz atmosfere, kao i vodu u ugljikohidrate, kao npr. glukoza.

6 CO2 (g) + 6 H2O (l) → (sunčeva svjetlost i hlorofil) → C6H12O6 (s) + 6 O2 (g)

Ovaj proces je endotermičan, sa ΔH od 2,803 kJ u kojem se pohranjuje energija koja će se kasnije povratiti sagorijevanjem glukoze ili njenih derivata kao što je celuloza, koja je strukturni materijal biljaka, koji se sastoji od hiljada jedinica glukoze povezanih zajedno.

Ugalj je gorivo čvrstog tipa, koje vodi poreklo od džinovskih paprati i drugih vrsta biljaka koje su živele u periodu karbona, pre oko 300 miliona godina. Ove biljke su bile prekrivene zemljom i pod pritiskom i toplotom, u prisustvu mikroorganizama, došlo je do delimične eliminacije kiseonika i vodonika, ostavljajući talog koji je bio sve bogatiji ugljenikom. Kako vrijeme prolazi(govorimo o milionima godina), ovaj ostatak je pretvoren u različite vrste uglja, počevši od treseta, siromašnog ugljikom, preko lignita (koji ima 32% ugljika), uglja (sa 70% ugljika), do dostizanja antracita, koji ima 80% ugljika.

Nafta i prirodni gas sa svoje strane, formirani su, u osnovi, od životinja i biljaka koje su živele u plitkim morskim područjima, pre više od 250 miliona godina. Ove životinje i biljke taložene su na dnu okeana, zakopane u sedimentima mulja. Zbog bakterijske razgradnje i izlaganja visokim pritiscima i temperaturama, biljni i životinjski molekuli su pretvoreni u naslage nafte i prirodnog gasa, koji su pohranjeni u sedimentnim stijenama sa porama i propusnim tipom, kao što su npr. pješčari.

Prirodni gas se uglavnom sastoji od metana (otprilike 85%) i malih količina etana i propana. Sirova nafta je tečnost viskozne konzistencije formirana mešavinom različitih ugljovodonika sa lancima promenljive dužine, zasićenim i nezasićenim, cikličnim i aromatičnim, linearnim i razgranatim. Njegov sastav varira u zavisnosti od regiona iz kojeg se dobija. U procesu rafinacije iz svakog barela sirove nafte (oko 160 litara) može se dobiti 44% benzina, 10% avio goriva, kerozina i lož ulja.

Popularna tema