Koncept oksidacije

Koncept oksidacije
Koncept oksidacije
Anonim

Oksidacija elementa, koji je dio jedinjenja, je naboj s kojim sudjeluje u tom spoju, a može biti pozitivan, negativan, nula, cijeli brojevi ili čak razlomci.

Tako se koncept oksidacije uopšte može izraziti, govoreći da se dešava kada nestabilni atom izgubi elektron, što omogućava tom atomu da formira novo jedinjenje sa drugim elementima.

slika
slika

U svom poreklu, koncept oksidacije je dat kombinaciji elementa kiseonika, sa drugim elementima, kao što je gvožđe i uglja, jer je kombinacija gvožđa sa kiseonikom dovela do toga da promeni boju, dajući izgled da je prekriven plijesni, au slučaju kombinacije s ugljikom došlo je do brzog sagorijevanja stvarajući CO2. Iz ovih reakcija uvedeni su i koncepti brze i spore oksidacije.

Međutim, naučnici su vidjeli da se i drugi nemetalni elementi kombinuju sa drugim supstancama na isti način kao kiseonik. Na primjer, kiseonik gori u prisustvu hlora, ali isto tako gori i antimon i natrijum. Zbog sličnosti reakcija, naučnici su odlučili da prošire definiciju oksidacije, rekavši da je oksidacija proces kojim se gubielektrona u atomu, ili u jonu.

Dakle, supstanca koja učestvuje u reakciji, koja dobija elektrone, poznata je kao oksidaciono sredstvo, koja će sadržavati atome koji su će se smanjiti u reakciji.

Ako supstanca lako dobije elektrone u reakciji, kaže se da je jak oksidant.

Oksidacijski broj, ili oksidacijsko stanje elementa unutar jedinjenja, je naboj koji bi ovaj element imao da je svo jedinjenje sastavljeno od pozitivnih ili negativnih jona joni.

Oksidacijski broj je napisan kao +n ili –n, iznad simbola elementa, dok je stvarni naboj jona napisan n+, ili n-, u gornjem desnom uglu jona (primjer: F^-), tako da se ne trebamo zbuniti.

Pravila za dodjelu oksidacionog broja:

 • Elementima koji su slobodni, na primjer H2, I2, Al, itd., bit će dodijeljen oksidacijski broj nula.
 • Monatomski joni, kao što je Cl^-, imat će kao oksidacijski broj, naboj jona, na primjer u slučaju Cl^-, broj će biti, - 1.
 • Alkalni metali: +1
 • zemnoalkalni metali: +2
 • Vodonik: Većina jedinjenja u kojima učestvuje vodonik, tip, H2o, Ca(OH), itd. Njima će biti dodijeljen oksidacijski broj +1. Metalni hidridi će, međutim, učestvovati sa brojem, - 1
 • Kisik: U većini njegovih jedinjenja, HNO3, CO2, itd., biće- 2. ali u peroksidima (K2O2 itd.) to će biti - 1.
 • Zbir oksidacionih brojeva svih elemenata koji učestvuju mora biti: U slučaju jedinjenja, oksidacioni broj mora biti neutralno, odnosno nula. A u slučaju poliatomskog jona, to će biti nabojjona.

Postoji mnogo različitih vrsta oksidacije, iako se općenito termin oksidacija primjenjuje na spore reakcione procese (ili sporu oksidaciju), gdje se energija koja se proizvodi ne percipira, jer se raspršuje u okolini, primjer može biti naš dah ili truljenje određenih materijala, kao što je drvo.

Brze oksidacije imaju trenutne i lako vidljive efekte, stvarajući velike količine toplote, uz često prisustvo plamena, zbog porasta temperature (ove reakcije su poznate i kao reakcije sagorevanja).

Oksidacija je također proces koji uzrokuje koroziju, a to je tendencija metala da povrate svoje prirodno stanje i situacija minimalne energije.

U izvođenju procesa oksidacije koriste se različiti mehanizmi ili sistemi, čime se dobijaju različite vrste oksidacije:

 • Hemijska oksidacija
 • Biološka oksidacija
 • Elektrohemijska oksidacija
 • Termička oksidacija
 • Katalitička oksidacija, itd.

Popularna tema