PH skala

PH skala
PH skala
Anonim

pH je mjera koja se koristi za kiselost ili alkalnost, koja pokazuje vrijednost koncentracije hidronijevih jona [H3O^+] koji su prisutni u otopini.

Danski hemičar Sorensen definisao je koncept pH, čiji akronim znači "potencijal vodika", a ovo je negativni logaritam sa bazom 10 molarne koncentracije vodikovih jona:

slika
slika

pH=-log[H^+]

Zahvaljujući pH terminu, lako možemo podnijeti velike brojeve.

Slijedeći definiciju, a uzimajući u obzir da Kw (jonski proizvod vode) ima vrijednost 10^-14, na temperaturi od 25ºC, moguće je odrediti pH skalu, koja varira u vrijednosti od 0 do 14, pri čemu je 7 vrijednost koja odgovara neutralnom pH.

 • [H3O^+] > [OH^-] → pH < 7; Kiselinske otopine.
 • [H3O^+]=[OH^-] → pH=7; Neutralna rješenja.
 • [H3O^+] 7; Osnovna rješenja.

Ako ovu skalu predstavimo na pravoj liniji, njen lijevi dio, odnosno od 0 do 6, su vrijednosti koje ukazuju na kiselost, koja povećava njen intenzitet, što je dalje od neutralne vrijednosti, odnosno broja 7, koji je desni dio linije vrijednosti predstavnika osnovnih vrijednosti, koje idu od 8 do 14, ili što je isto, kaže se da su kiseli rastvori oni sa pH manjim od 7, koji su alkalni rastvori, veći od 7.

Pa, doNa primjer, otopina s pH vrijednošću 1 je jača od otopine s pH vrijednošću 8.

PH skala, budući da je logaritamska, vrijednosti koje razdvajaju svaku jedinicu nisu identične na skali, ali povećavaju vrijednost proporcionalno udaljenosti na kojoj se nalaze od neutralne pH tačke, ravnoteže između kiselosti i bazičnosti.

Vrijednosti skale se množe sa 10 u svakoj jedinici, zbog toga je, na primjer, pH=6, deset puta kiseliji od pH=7, a ovo je zauzvrat sto puta manje kisela od pH=5. Slično, pH vrednost od 8 će biti 10 puta alkalnija od pH vrednosti od 7.

Na ovaj način, jedna tačka razlike na pH skali, znači veliku razliku u koncentraciji u odnosu na prethodnu i kasniju vrijednost na skali.

Evo nekih uobičajenih supstanci koje se odnose na njihov pH:

 • Želučani sokovi → pH 1,0 – 2,0
 • Limunov sok → pH 2,4
 • Urin → pH 4,8 – 7,5
 • Pljuvačka → pH 6,4 – 6,9
 • Kravlje mlijeko → pH 6,5
 • Čista voda → pH 7,0
 • Krv → pH 7,3 – 7,4
 • Sredstvo za čišćenje amonijaka → pH 11 – 12

Jednostavan način da se odredi pH u medijumu je upotreba indikatora, kao što su hemijske supstance koje čine da rastvori menjaju boju u zavisnosti od njihovog kiselog ili bazičnog karaktera, ali najjednostavniji i najjeftiniji metod je bez lakmus papira, iako je i nešto manje precizan od ostalih metoda.

Popularna tema