Seljački ratovi

Seljački ratovi
Seljački ratovi
Anonim

Istorijski kontekst u kojem su se odigrali seljački ratovi bilo je Sveto rimsko carstvo, u 16. veku, tačnije između 1524. i 1526. godine, u društvu pod uticajem protestantske reforme. Bilo je to Carstvo u kojem je car vidio svoju moć u opasnosti od rastućeg autoriteta i moći prinčeva. Društvo je bilo polarizirano, s jedne strane su ga predstavljali plemići, bogati i moćni, ne samo ekonomski nego i politički; i seljaci, siromašni i bez prava, bez komunalnog zemljišta, ali preopterećeni porezima: desetinama, carinama (među sve manjim proizvodnim jedinicama na koje se teritorija dijelila), ratom, itd.

slika
slika

Luteranske ideje prodrle su duboko u Njemačku, a njihov vođa, Luter, bio je jednako vođa prinčeva koliko i seljaka, koji su se htjeli osloboditi fiskalnih pritisaka i feudalnih uslova u kojima su živjeli, budući da je uglavnom južno područje bilo podijeljeno na male feudove.

Seljaci su prihvatili Luterove izreke da je jedini kome se duguje poslušnost Gospodar neba, a ne feudalac, koji se nije ustručavao tražiti priznavanje nekih prava, posebno ograničiti svoje terete i fiskalne pritiske. Oni koji su vodili rat zapravo nisu bili siromašni, nepismeni i potčinjeni seljaci, već zanatlije i seoske sudije koji suuvjerili su najsiromašnije u ovu borbu koja je nazvana "Revolucija običnog čovjeka".

Sukob je prvo izbio protiv švapske lige. Seljaci, grupisani u tri grupe, svoje zahtjeve i uslove iznijeli su u memorandumu na sastanku u gradu Memingemu. Dokument je poznat kao "Dvanaest tačaka Memingema", kako bi se spriječila pobuna. Ovi zahtjevi nisu prihvaćeni, a seljaci su se digli, sa vrlo različitim snagama, jer ih je bilo oko 200.000 ljudi protiv carske vojske, koja ih je ubrzo potiskivala.

Ovaj seljački pokret, koji je započeo na jugu Carstva, ubrzo se proširio na zapad i centar, uključujući i dijelove Austrije i Švicarske.

Jedan od njegovih glavnih vođa bio je Thomas Münzer, Luterov učenik, koji je pripadao struji anabaptizma, poznat po govoru koji je održao 13. jula 1524. u zamku Allstedt, poznatom kao "Propovijed pred prinčevima", gdje je objasnio da im se mač prinčeva može oduzeti ako ne odrade svoju ulogu kako treba. Osnovao je "Ligu izabranih", revolucionarnu i tajnu organizaciju u potrazi za seljačkim zahtjevima.

Žarki protivnik seljačkog rata bio je i sam Martin Luter, koji je podsticao nemačke prinčeve da ih potisnu, smatrajući da su opsednuti, jer za njega Biblija nije podsticala društvenu jednakost, već naprotiv, uspostavio nejednak poredak, usklađen samo na duhovnom planu.

Od 300.000 seljaka kojiučestvovali u ratu, trećina ih je umrla. Münzer, odrubljen je 27. maja 1525. godine nakon mučenja.

Popularna tema