Ujedinjenje Egipta

Ujedinjenje Egipta
Ujedinjenje Egipta
Anonim

Na obalama rijeke Nil, ljudi koji su bježali iz pustinje pronašli su mjesto za svoj dom 5.000 godina prije Krista. C, cca. Oni su sebe smatrali potomcima boga Horusa i u svojim počecima formirali su grupe ili nome koje je vodio poglavica; vrste provincija, diferenciranih po rasi i sa velikom nezavisnošću, svaka sa patronimskom životinjom, koja je kasnije imala svoju zastupljenost u egipatskom panteonu; u periodu poznatom kao preddinastičko.

Ujedinjenje Egipta
Ujedinjenje Egipta

Ta prva kraljevstva bila su ujedinjena mirnim ili nasilnim putem sve dok nisu grupisana na dva, geografski podeljena paralelom Memfisa: onaj Gornjeg Egipta, koji se nalazi na jugu, čiji je glavni grad bio Nedžen, sastojao se od dvadeset dva noma i njegova boginja bila je Nekhbet (boginja lešinara); i onaj u Donjem Egiptu, na sjeveru, u delti, sastavljen od dvadeset noma, sa glavnim gradom u Butou, a njegova boginja je bila Wadjet (boginja kobra). Svako od ova dva kraljevstva imalo je faraona koji je njima vladao. Konačno ujedinjenje Egipta, prema istoričaru i svešteniku te nacionalnosti, Manetonu, koji je živeo u trećem veku pre hrišćanske ere (njegovo delo nam je poznato preko arapskih i jevrejskih hroničara), dogodilo se kada je kralj Gornjeg Egipta, zvani Menes je izvršio invaziju na Donji Egipat, krunišući se za kralja oba kraljevstva 3100. godine pne. C. i tako je nastala prva dinastija od ukupno trideset.

U Nemenu, u Horusovom hramu, pronađena je ploča od škriljevca(zeleni škriljac) 1898. godine, poznata kao "Narmerova paleta" koja po Gardineru predstavlja pobedu kralja Gornjeg Egipta sa svojom visokom belom krunom koja je pobedila onoga ko nosi crvenu krunu, u obliku kružne kape, kralj Donjeg Egipta, što ukazuje da je ujedinjenje bilo daleko od mirnog.

Međutim, studije zasnovane na "Kraljevskim analima" sačuvanim u muzeju u Kairu izgleda da su u suprotnosti sa ovom hipotezom i sugerišu da bi Donji Egipat bio ujedinjeno kraljevstvo. Još jedna kontroverza je da je Menes bio prvi suveren ujedinjenog Egipta, budući da arheološki izvori spominju Kralja Škorpiona u svojim natpisima kao prvog suverena.

Popularna tema