Austrijsko carstvo

Austrijsko carstvo
Austrijsko carstvo
Anonim

Stvaranje Austrijskog carstva usko je povezano sa događajima koji su rezultat francuskih pobeda tokom Napoleonovih ratova. Sa osvajanjem većine teritorije Pruske od strane Napoleona Bonaparte proglašen je kraj Svetog Rimskog Carstva i njegova zamjenaKonfederacija Rajne koja je preovladavala od 1806. do 1813. Kasnije sa Bečkim kongresom ova politička struktura će biti preimenovana u Germanska konfederacijai biće embrion budućeg ujedinjenja Njemačke.

Bitka kod Sadawe. Austrija-Prusija
Bitka kod Sadawe. Austrija-Prusija

Franjo I od Austrije koji je u to vrijeme nosio titulu cara Svetog Rimskog Carstva, prije njegovog raspada i sa ime Francis II, odlučio da se u cilju očuvanja titule cara i kao odgovor na stvaranje francuskog carstva gdje je sam Napoleon krunisao za cara, podigne kategoriju Austrije u nadvojvodstvo u Carstvo 1804.

Poražen Napoleon konačno 1815. kod Waterlooa, Bečki kongres (1814-1815) ponovo je uspostavio granice evropskih država pobjedničke sile koje su ostvarile značajne teritorijalne dobitke na račun teritorija koje je Francuska anektirala tokom rata. U pomenutom kongresu kancelarka je imala fundamentalnu uloguAustrijski ministar vanjskih poslova Klemens von Metternich koji je velikom vještinom u pregovorima sa opunomoćenicima prisutnih zemalja uspio pretvoriti Austrijsko carstvo u osovinu novog evropskog poretka Restauracija.

Nakon međunarodnog sastanka Austrija je postala dio Svete alijanse koja će kasnije biti nazvana Četverostruki savez. Ovo udruženje monarhija, koje se u početku sastojalo od Austrije (Francis I), Pruske (Frederick William III) i Rusije (Alejandro I) je ubrzo proširen dodatkom Engleske.

Austrijsko carstvo je bila multinacionalna država i među teritorijama članicama bile su: Kraljevina Mađarska, s kojom će uspostaviti odnos ravnopravnosti od 1867. godine s kraljevinom Francisco José I što je dovelo do rađanja dvojne monarhije Austro-Ugarske. Kraljevina Dalmacija, Kraljevina Češka, Kraljevina Galicija i Lodomerija, Kraljevina Hrvatska i Slavonija, Kraljevina Lombardo-Veneto, Nadvojvodstvo Austrija kao jezgro oko kojeg je bilo organizirano carstvo, te veliki broj kneževina i županija kao npr. iz Tirola i Gorice.

Tokom revolucionarnog ciklusa 1848. Austrijsko Carstvo će se oduprijeti napadima pristalica liberalizma iako će biti prisiljeno u određenoj mjeri promovirati neke reforme koje je donio revolucionarni žar. Mađarska i Bohemija će biti žarištastresa tokom ovog turbulentnog perioda. Austrijski kancelar Klemens von Metternich bit će velika žrtva revolucije 1848. tako što će morati napustiti svoj položaj kancelara i otići u izgnanstvo.

Usled heterogenosti kultura i etničkih grupa, Austrijsko carstvo postepeno se moralo suočiti ne samo sa pretenzijama nekih grupa koje su htele da uvedu liberalne ideje na svoje teritorije, već i do uspona nacionalističkih pokreta koji su se, kao u slučaju Italije, borili da u svoj proces nacionalnog ujedinjenja uključe dominione koji su bili pod kontrolom Austrijskog Carstva..

U isto vrijeme sa Germanskom konfederacijom, Austrija i Pruska su se borile za hegemoniju nad teritorijama koje su činile konfederaciju. Pruska je već 1834. promovirala njemačku carinsku uniju ili Zollverein iz koje je Austrija bila isključena i koji bi bio jedan od faktora koji bi Pruskoj omogućio da predvodi proces ujedinjenja Njemačke. Osim toga, Pruska, koja je doživljavala neverovatan industrijski razvoj i progresivno dovodila u pitanje ulogu Beča kao hegemonističke sile.

Prekretnica je nastupila 1866. godine sa austro-pruskim ratom ili također poznatim kao Sedam sedmica rata i odlučujućom bitkom kod Sadowa gdje su Austrijanci poraženi od Pruske Otto von Bismarck i raspuštaju Njemačku konfederacijustvarajući Sjevernonjemačka federacija postaje izdakle Pruska u vodećoj državi Njemačkoj i bastionu nacionalnog ujedinjenja.

Potrebno da zadrži svoj uticaj u srednjoj Evropi, Austrijsko carstvo odlučuje da mađarskim teritorijama dodeli jednak status sa Bečom. Na taj način će 1867. godine nastati Austro-Ugarska, koja će produžiti svoje postojanje do kraja Prvog svjetskog rata, gdje je kroz Ugovor iz Saint-Germain-en-Laye iz 1919. će biti razbijen, izgubiće sve svoje posjede i Austrija će postati republika.

Popularna tema